Ret til tilbagekaldelse

AfbestillingspolitikFortrydelsesret
Du er berettiget til at annullere kontrakten inden for en frist på 14 dage uden at give begrundelse herfor. Afbestillingsfristen er 14 dage fra den dato, hvor du eller din repræsentant, der ikke er transportør, kom i besiddelse af de sidste varer. Hvis du ønsker at udøve din fortrydelsesret, skal du underrette os om dit ønske om at annullere kontrakten ved at kontakte os: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland, tlf.: +49 69 / 5 000 000, fax: +49 69 / 5 000 00 112, e-mail: info@myhusqvarna.com med en klar udtalelse om sagen (f.eks. ved at sende et brev pr. post, telefax eller e-mail). Til dette formål har du mulighed for at bruge den vedlagte skabelon til opsigelsesformular. Dette er imidlertid ikke påkrævet. For at opfylde afbestillingsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender dit varsel om afbestilling før udløbsdatoen for den givne opsigelsesperiode.

Konsekvenser af afbestilling
Hvis du annullerer en kontrakt, skal vi straks og senest 14 dage efter den dato, på hvilken vi modtager dit varsel om afbestilling, refundere modtagne betalinger fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen for meromkostninger som følge af, at man har valgt en anden forsendelsesmetode end den mest fordelagtige standardforsendelse, som vi har tilbudt dig). Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig, vil vi til en sådan refusion bruge samme betalingsmetode, som du har brugt til den oprindelige transaktion. Du vil under ingen omstændigheder blive opkrævet tilbagebetalingsgebyrer. Vi kan afslå tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil vi har fået bevis for, at varerne er returneret, alt efter hvad der forekommer først. Du skal tilbagelevere eller udlevere varerne straks, men under alle omstændigheder senest inden 14 dage efter dit varsel om afbestilling, til M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main. Fristen er opfyldt, når du returnerer varen inden udløbet af de 14 dage. Du betaler de direkte omkostninger i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du skal betale for et eventuelt værditab på varerne, hvis sådanne værditab skyldes håndtering ud over, hvad der er nødvendigt for at undersøge deres kvalitet, egenskaber og funktionalitet.

Det er ikke muligt at benytte retten til afbestilling i følgende tilfælde:
Kontrakter om levering af ikke-præfabrikerede varer, der er fremstillet på baggrund af forbrugerens individuelle valg eller beslutning, eller som er tydeligt skræddersyet til brugerens personlige behov.

Skabelon til opsigelsesformular
(Hvis du ønsker at annullere en kontrakt, kan du bruge følgende eller lignende formuleringer):
— Til M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland, tlf.: +49 69 / 5 000 000 fax: +49 69 / 5 000 00 112, e-mail: info@myhusqvarna.com
— Jeg/vi (*) ønsker hermed at annullere kontrakten om erhvervelse af følgende varer (*)/for levering af følgende tjenester (*), som jeg/vi (*) har underskrevet
— Bestilt den (*)/modtaget den (*)
— Kundens eller kundernes navn(e)
— Kundens eller kundernes adresse(r)
— Kundens eller kundernes underskrift(er) (gælder kun skriftlig kommunikation)
— Dato

_______________
(*) Slet efter behov.

Sidst set