Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for forbrugere

§ 1 Anvendelse

Disse generelle vilkår og betingelser indeholder vilkår og betingelser, som er aftalt mellem dig og os, M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland.

§ 2 Indgåelse af kontrakter, forfaldsdato, forsendelsesrestriktioner

(1) Præsentationen af varer på vores websted www.myhusqvarna.com udgør ikke et retligt bindende forslag fra vores side.

(2) Købsprisen bliver skyldigt beløb og betalbar ved kontraktens indgåelse.

(3) Vi leverer til Schweiz, Østrig, Tyskland og næsten alle EU's medlemslande.

§ 3 Lov om ophavsret, skadeserstatning

(1) Du kan bruge dit eget design i vores butik og dermed personliggøre dit fodtøj. Du må kun bruge sådanne temaer, billeder eller andre design, som du har ret til at bruge, og du må ikke overtræde gældende love eller tredjeparts rettigheder. Du forpligter dig til, at de design, du bruger, ikke er i strid med gældende lovgivning

(2) Du holder os skadesløse mod ethvert krav, som måtte blive rejst imod os pga. krænkelse af varemærker, ophavsret, handels- eller personnavn eller enhver anden gældende ret overhovedet, som du er ansvarlig for. Dette omfatter også omkostninger, der er nødvendige for at føre vores juridiske forsvar.

§ 4 Vores ansvar

Medmindre andet aftales herefter gælder følgende lovsikrede garantirettigheder for vore varer:

(1) Vi er uanset årsag ansvarlig for erstatning eller godtgørelse af forgæves udgifter i overensstemmelse med bestemmelserne i litra (a) og (b)

(a) Vores ansvar er ubegrænset i tilfælde af forsætlig eller grov uagtsomhed. I tilfælde af almindelig uagtsomhed kan vi kun holdes ansvarlige for skade forårsaget af en krænkelse af en væsentlig kontraktforpligtelse (en forpligtelse, der skal opfyldes for at sikre, at kontrakten overholdes, og som du jævnligt foretager og må stole på bliver opfyldt), i dette tilfælde er vores ansvar dog begrænset til erstatning af forudsigelige og typiske skader.

(b) Ansvarsfraskrivelser og begrænsninger som følger af litra a) finder ikke anvendelse, hvis vi bevidst har skjult en fejl eller forudsat kvalitetsgaranti for skader, der opstår som følge af skade på liv, krop eller helbred, samt i tilfælde af ansvar i henhold til produktansvarsloven.

(2) Hvis vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også det personlige ansvar hos vores juridiske repræsentanter og agenter.

§ 5 Titelbevarelse

Vi forbeholder os ejendomsretten til de varer, der leveres til dig, indtil købsprisen er betalt.

Sidst set