Andmekaitse

Peame tähtsaks teie isikuandmete kaitset, kui meie veebisaiti külastate. Meie ettevõte vastab kõigile andmekaitsele kohaldatavatele õiguslikele nõuetele, eeskätt Saksamaa föderaalsele andmekaitseseaduse (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG), Saksamaa teleteenuste seadus (Telemediengesetz – TMG) ja Saksamaa liidumaade andmekaitse õigusaktide nõuetele. Teave, mida meile ostutellimuse töötlemiseks ja haldamiseks annate, on konfidentsiaalne. Reeglina me teie andmeid kolmandatele osapooltele kasutamiseks ei avalda, kui te seda ei luba või me selle teabe avaldamiseks valitsuse või kohtu korraldusel kohustatud pole. Isikuandmeid kogutakse, talletatakse ja töödeldakse ainult kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga.

1. Isikuandmete kogumine, talletamine, töötlemine ja kasutamine

a) Isikuandmete kogumine, talletamine, töötlemine ja kasutamine www.myhusqvarna.com-i kasutamisel.
Veebisaidi www.myhusqvarna.com külastamisel me teie isikuandmeid ei kogu, talleta, töötle ega kasuta. Osa teavet (nt IP-aadress, kuupäev, kellaaeg, allalaaditud failid, brauseritüüp- ja versioon, operatsioonisüsteem, lähte-URL) salvestatakse andmeturbe huvides siiski ajutiselt meie serverisse. Kasutusandmeid analüüsitakse statistika eesmärgil anonüümselt ja ettevõttesiseselt kasutajate huvide ning käitumise uurimiseks. Selleks kustutatakse enne analüüsimist teie IP-aadressi viimane oktett (alamsegment). Kasutusandmete analüüsimise teel ei koostata teie kasutajaprofiili, kui te pole selleks selget nõusolekut andnud. Meil on täielik õigus neid andmeid analüüsida, kui meie veebisaiti valesti kasutatakse või sellega seotud õigusi rikutakse, ja teavitada sellest õiguskaitseasutusi. Muul eesmärgil kasutusandmeid ei analüüsita ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele. Statistilised lähteandmed kustutatakse 30 päeva möödudes.

b) Meile antava teabe talletamine, töötlemine ja kasutamine
Vaatamata eelmises punktis esitatule kogume isiklikke andmeid, mida meile avaldada võite (nt kui saadate meile meilisõnumi, pöördute meie poole või kui töötleme teie ostutellimust). Seda teavet kasutame kooskõlas kehtivate Saksamaa andmekaitseseadustega. Lepinguliste suhete põhjendamiseks, arendamiseks ja muutmiseks vajalikke isikuandmeid (inventuuriandmeid) kasutatakse vaid meiega sõlmitud lepingute toimivuse huvides. Inventuuriandmeid ei kasutata turu-uuringute tegemiseks ega meie pakkumiste nõudlusele kohandamiseks.

2. Google Analyticsi kasutamine
See veebisait kasutab ettevõtte Google Inc. (Google’i) veebianalüüsiteenust Google Analytics. Google Analytics kasutab nn küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse arvutisse veebisaidikasutuse analüüsimiseks. Küpsisefailide põhjal koostatud teave (sh teie IP-aadress) selle kohta, kuidas seda veebisaiti kasutate, edastatakse talletamiseks Google’i USA serverile. Enne teabe saatmist ja edasist töötlust kustutatakse salvestatud IP-aadressi viimane oktett (alamsegment). Sellega tagatakse teie isikuandmete tuvastamatus. Google kasutab seda teavet teie veebisaidikasutuse analüüsimiseks, veebisaidi administraatoritele tegevusaruannete koostamiseks ja et pakkuda muid teenuseid seonduvalt teie veebisaidi- ja Interneti kasutamisega. Googlegi edastab seda teavet vajaduse korral kolmandatele osapooltele, kui see on seaduse alusel nõutav või kolmandad osapooled töötlevad teavet Google’i nimel. Google ei vii teie IP-aadressi kokku muude Google’i andmetega. Brauseritarkvara seadistamise teel saate küpsiste installimise välistada. Sel juhul pidage aga silmas, et te ei pruugi saada kõiki veebisaidi funktsioone täielikult kasutada. Veebisaidi kasutamisel nõustute sellega, et Google töötleb teie kohta kogutud andmeid eespool nimetatud viisil ja otstarbel.

3. Sotsiaalmeedia lisandmoodulid

a) Facebooki sotsiaalmeedia lisandmoodul
Meie veebisait kasutab facebook.com-i sotsiaalvõrgustiku lisandmooduleid, mida käitab ettevõte Facebook Inc. (Facebook), mis asub aadressil 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Lisandmoodulid on äratuntavad Facebooki logo järgi. Teie brauser loob otseühenduse Facebooki serveritega, kui kasutate mõnd meie veebisaidi lehte, kus töötab lisandmoodul. Brauser integreerib veebisaidiga lisandmooduli sisu, mille saab Facebookist. Facebook saab integreeritud lisandmoodulite kaudu teada, kui meie veebisaidi lehti kasutate. Saidikülastuse saab Facebook siduda teie Facebooki kontoga, kui olete Facebooki sisse logitud. Lisandmoodulite kasutamisel (nt kui klõpsate nuppu „Like“ (Meeldib) või kirjutate kommentaari, edastab brauser vastava teabe Facebookile, kus see salvestatakse. Facebooki privaatsuspoliitikast (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php) leiate teavet selle kohta, millisel eesmärgil ja määral Facebook andmeid kogub ja töötleb ning milliste asjakohaste õiguste ja võimalike sätete toel saab privaatsust kaitsta. Enne meie veebisaidi külastamist logige Facebookist välja, kui te ei soovi, et Facebook seoks meie veebisaidilt pärit andmeid teie Facebooki kontoga.

b) Google Adsense
Veebisait kasutab ettevõtte Google Inc. (Google’i) teenust Google AdSense, mis integreerib reklaame. Google AdSense kasutab nn küpsiseid ehk tekstifaile, mis salvestatakse arvutisse veebisaidikasutuse analüüsimiseks. Google AdSense kasutab ka nn veebimajakaid (nähtamatut graafikat). Veebimajakate abil analüüsitakse lehtedel näiteks külastajate liiklust. Küpsiste ja veebimajakate kaudu koostatud teave (sh teie IP-aadress) teie veebisaidikasutuse ning reklaamivormingute jaotamise kohta edastatakse talletamiseks Google’i USA serverile. Google saab seda teavet edastada sidusettevõtetele. Google ei ühenda teie IP-aadressi muu teiega seotud salvestatud teabega. Brauseritarkvara seadistamise teel saate küpsiste installimise välistada. Sel juhul pidage aga silmas, et te ei pruugi saada kõiki veebisaidi funktsioone täielikult kasutada. Veebisaidi kasutamisel nõustute sellega, et Google töötleb teie kohta kogutud andmeid eespool nimetatud viisil ja otstarbel.

c) Google plus
Google’i nupp +1 võimaldab teavet ülemaailmselt avaldada. Google’i nupu +1 klõpsamisel saate ühes teiste kasutajatega Google’ilt ja meie partneritelt isikupärastatud sisu. Google talletab nii teilt hinnangu +1 saanud sisuga kui ka nupu +1 klõpsamisel kuvatud veebisaidiga seotud teabe. Teie +1-d, profiilinimi ja pilt võidakse kuvada Google’i teenustes (nt otsingutulemitena, teie Google’i profiilis või mujal) veebisaitide ning veebireklaamide jaoks ettenähtud viidetena. Teile ja teistele pakutavate Google’i teenuste täiustamiseks salvestab Google teie +1-dedega seotud teabe. Google’i nupu +1 kasutamiseks peab teil olema ülemaailmselt nähtav, avalik Google’i profiil, mille jaoks peab olema valitud vähemalt profiilinimi. Seda nime kasutatakse kõigis Google’i teenustes. Mõnel juhul võib seda nime kasutada ka asendamaks nime, mille alt olete enda Google’i konto kaudu sisu jaganud. Teie Google’i profiili teavet võidakse näidata ka kasutajatele, kes teavad teie meiliaadressi või kellel on teavet, mille abil teid tuvastada saab. Kogutud teabe kasutamine: lisaks eespool selgitatud otstarbele kasutatakse teie avaldatavat teavet kooskõlas Google’i praeguse privaatsuspoliitikaga. Google võib kasutajatele ja partneritele (nt väljaandjatele, reklaamijatele ja seotud saitidele) avaldada ning edastada kasutajate +1-dedega seotud tegevuste koondstatistikat.

d) Twitter
Meie veebisaidil kasutatakse Twitteri teenuse funktsioone. Neid teenuseid pakub Twitter Inc., mille aadress on 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitteri ja säutsu edasisaatmise funktsiooni kasutamisel seostatakse teie külastatavad veebisaidid teie Twitteri kontoga ja see teave avaldatakse teistele kasutajatele. Sealhulgas edastatakse andmed ka Twitterile. Arvestage, et veebisaidipakkujana ei saa me teavet edastatavate andmete sisu ega selle kohta, kuidas Twitter neid andmeid kasutab. Selle kohta leiate lisateavet Twitteri lehelt http://twitter.com/privacy. Twitteri privaatsussätteid saate muuta kontosätete kaudu lehel http://twitter.com/account/settings.

4. Kolmandatest osapooltest töövõtjad
Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse järgi on meil õigus privaatsuspoliitikas esitatud eesmärgi saavutamisega seonduvalt anda mõned toimingud üle või meie nimel tegemiseks hoolikalt valitud ettevõtetele ja isikutele. Nendeks võivad olla näiteks veebipõhised teenusepakkujad, teenuseoperaatorid, makseid töötlevad ettevõtted ning muud toetavad ettevõtted ja isikud. Need ettevõtted võivad saada juurdepääsu teabele, mida nende tegevuse huvides vaja on. Muidu ei tohi need ettevõtted ja isikud seda teavet kasutada.

5. Nõusoleku tagasivõtmine, isikuandmete keelamine, kustutamine ja muutmine

a) Nõusoleku tagasivõtmine
Teil on igal ajal õigus isikuandmete talletamiseks antud nõusolek tasuta tagasi võtta ja nõuda isikuandmete muutmist. Lisaks on teil õigus igal ajal tagasi võtta nõusolek koguda ja talletada muid andmeid, mille olete meile vabatahtlikult andnud. Võtke arvesse, et teie privaatsuse ja turvalisuse huvides peame enne selliste meetmete kasutusele võtmist teie isikut kontrollima.
Juhul kui te ei soovi, et teie andmeid tulevikus töödeldakse ja/või soovite selleks antud nõusoleku tagasi võtta, saatke kiri võimaluse korral koos isikutunnistusega sellel aadressil: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Saksamaa. Kustutame talletatud andmed niipea kui olete tagasi võtnud oma nõusoleku enda isikuandmete talletamiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks. Osundame selgesõnaliselt, et vaatamata teie nõusoleku tagasivõtmisele on meil Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse järgi õigus teie andmeid töödelda ja/või kasutada, kui see on vajalik lepingulise või lepingutaolise usaldussuhte otstarbel või meie mõistlike huvide säilitamiseks ning kui nende huvide kaalumise järel ei saa mõistlikult otsustada teie õigustatud huvist tuleneva isikuandmete töötlemise ja/või kasutamise peatamise soovi kasuks.

b) Isikuandmete keelamine, kustutamine ja muutmine
Teil on õigus lasta enda isikuandmed, mida talletame, keelata, kustutada või muuta. Juhul kui soovite lasta enda isikuandmed, mida talletame, keelata, kustutada või muuta, saatke kiri võimaluse korral koos isikutunnistusega sellel aadressil: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Saksamaa.

6. Talletatud teabe kohta päringu tegemine
Teil on igal ajal õigus tasuta kontrollida, milliseid teie isikuandmeid me talletame. Teid teavitatakse sellest kirjalikult. Juhul kui teada, milliseid teie isikuandmed talletame, saatke kiri võimaluse korral koos isikutunnistusega sellel aadressil: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Saksamaa. Püüame tagada teie isikuandmete kaitse vastavalt kehtivate andmekaitseseaduste nõuetele. Sellel põhjusel edastatakse andmed ja teave meie serveritele ja sidusettevõtetele üldjuhul krüptituna. Arvestage siiski, et elektrooniline suhtlus pole täiesti turvaline. See tähendab seda, et andmeid ja teavet, mille olete meile andnud vabatahtlikult, on võimalik ebaseaduslikult koguda. Me ei saa vastutada teabe avaldamise eest, kui selle on andmeedastuse käigus põhjustanud mõni kolmanda osapoole viga ja/või volitamata juurdepääs.

7. Privaatsuspoliitika muutmine
Meil on õigus privaatsuspoliitikat igal ajal vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele muuta. Privaatsuspoliitika muutmisest anname teile teada meilisõnumis, mille saadame teilt registreerimisel saadud meiliaadressile.

8. Privaatsuspoliitika hankimine
Privaatsuspoliitika lingi klõpsamisel saate privaatsuspoliitika hankida domeeni www.myhusqvarna.com iga lehe kaudu ja selle välja printida. Arvestage, et meie veebisaidilt mõne lingi klõpsamise teel lahkudes hakkab kehtima muu saidi käitaja privaatsuspoliitika, mis võib sellest privaatsuspoliitikast erineda.

Viimati vaadatud