Imprint

Aadress ja kontaktteave

M. J. Raak GmbH
Berner Straße 38
60437 Frankfurt am Main
Saksamaa

Esindaja:
Alexander Raak

Kontakt:
Telefon: +49 69 / 50 00 00 - 0
Telefaks: +49 69 / 50 00 00 - 112

Meiliaadress: info@myhusqvarna.com

Registrikanne
Registrijärgne asukoht: Amtsgericht Frankfurt am Main
Ettevõtte registrikood: HRB 39452

KMK reg-nr:
KMK reg-nr (Saksamaa): DE 170399914

Veebisaidi sisuga seotud vastutus
Avaldame üldkehtivate seaduste kohaselt kasutamiseks sisu, mille eest vastutame. Me ei taga selle veebisaidi teabe täielikkust ja õigsust ning ei võta vastutust keele- ja tehniliste vigade ega väljajätete eest.

Kolmanda osapoole veebisisuga seotud vastutus
Kolmanda osapoole veebisisule viitavad lingid on teile vaid teadmiseks. Sellise muu sisu eest vastutab tootja, kes vastavat sisu lingitud veebisaidil avaldab. Kolmandate osapoolte veebisaite on enne nendega linkimist kontrollitud. Siiski ei saa me tagada viidete ja linkide kaudu saadaoleva teabe täielikkust ega õigsust, sest veebisaitide sisu võidakse meie teadmata igal ajal muuta. Eemaldame lingi kohe, kui saame teada, et meie lingitud veebisaidid mõnele õigusnormile ei vasta. Meil on õigus ette teatamata muuta, parandada ja kustutada teavet, mida oleme avaldanud.

Autoriõigus
Veebisaidi kujundus ja sisu on autoriõigusega kaitstud. Eeskätt kehtib see nii tekstide, kujutiste, jooniste kui ka heli-, video- ja animatsioonifailide ning sealhulgas veebisaidi lehtede paigutuse korral. Kogu sisu (või selle osa) võib ärilisel otstarbel avaldada (ka veebis), töödelda ja kasutada vaid siis, kui meilt on selleks eelnevalt saadud kirjalik luba.

Viimati vaadatud