Nõuded ja tingimused

Klientidele mõeldud üldtingimused

§ 1 Kehtivus

Need üldtingimused on tingimused, mille suhtes olete kokku leppinud meiega ehk ettevõttega M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Saksamaa.

§ 2 Lepingute sõlmimine, tähtaeg, saatmispiirangud

(1) Meie veebisaidil www.myhusqvarna.com kauba esitlemine ei tähenda meiepoolset õiguslikult siduvat pakkumist.

(2) Ostuhinnale vastav summa kuulub tasumisele lepingu allkirjastamise hetkest.

(3) Saadame kaupa Šveitsi, Austriasse, Saksamaale ja peaaegu kõikidesse muudesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

§ 3 Autoriõigus ja hüvitamine

(1) Saate meie poes kasutada oma kujundust ja seeläbi ise jalatseid isikupärastada. Teil on lubatud kasutada vaid teemasid, kujundusi ja kujutisi, mida teil on õigus kasutada ja mis ei riku kehtivaid seadusi ega muude osapoolte õigusi. Lubate meile, et teie kasutatavad kujundused pole kehtivate seadustega vastuolus

(2) Hüvitate kahjunõuded, mis esitatakse meie vastu põhjusel, et olete rikkunud kaubamärgiõigusi, autoriõigusi, kaubandusliku või isikunimega seotud õigusi või kehtivaid seadusi. See hõlmab ka meile vajalikke õiguskaitsekulusid.

§ 4 Meie vastutus

Meie kauba kohta kehtib seaduses määratud garantiikohustus, kui edaspidi muus kokku ei lepita.

(1) Vastutame seaduse alusel kahjude ja tarbetute kulude eest vastavalt punkti (a) ja (b) sätetele.

(a) Tahtliku või raske hooletuse korral on lasub meil täielik vastutus. Ettevaatamatuse korral vastutame ainult lepinguliste kohustuste (ehk lepingu õige ja usaldusväärse täitmise tagavate ja kohustuste) rikkumisest tuleneva ning tõenäolise ja tüüpilise kahju eest.

(b) Punktist (a) tulenevat vastutust ei välistata ega piirata, kui oleme pahatahtlikult varjanud mõnda viga või andnud kvaliteedigarantii, mille korral ilmneb eluohtlikke, kehavigastustest ja tervisekahjustustest tingitud kahjusid ja kui vastutuse aluseks on tootevastutusseadus.

(2) Välistatud ja piiratud vastutus kehtib ka meie seaduslike esindajate ja agentide jaoks.

§ 5 Omandiõiguse säilitamine

Teile toimetatud tooted kuuluvad meile kuni ostusumma täieliku tasumiseni.

Viimati vaadatud