Ehdot

§ 1 Sopimusosapuolet

Nämä yleiset sopimusehdot sisältävät sinun ja Raak GmbH:n sopimat ehdot. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Germany.

§ 2 Sopimusten solmiminen, määräpäivät ja kuljetusrajoitukset

(1) Sivustollamme osoitteessa www.myhusqvarna.com julkaistavat tuotteet eivät ole sitovia tarjouksia.

(2) Ostohinta erääntyy maksettavaksi, kun sopimus on allekirjoitettu.

(3) Toimitamme tuotteita Sveitsiin, Itävaltaan, Saksaan ja lähes kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin.

§ 3 Tekijänoikeudet ja vastuuvapaus

(1) Voit tehdä leikkuristasi yksilöllisen käyttämällä omia mallejasi. Voit käyttää vain sellaisia teemoja, kuvia ja muita suunnitelmia, joita sinulla on oikeus käyttää, jotka eivät ole soveltuvan lainsäädännön vastaisia ja jotka eivät riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Vakuutat meille, että käyttämäsi suunnitelmat eivät ole soveltuvan lainsäädännön vastaisia

(2) Vapautat meidät kaikista mahdollisista vaateista, joiden perusteena on sinun tekemäsi tavaramerkin, tekijänoikeuden, kauppanimen tai henkilönimen loukkaus tai soveltuvan lain vastainen teko. Tämä koskee myös tarpeellisia oikeudellisesta puolustuksesta johtuvia kustannuksia.

§ 4 Meidän velvollisuutemme

Ellei jäljempänä mainita toisin, tuotteille myönnetään seuraavat lakisääteiset takuut:

(1) ) Vastaamme oikeusperusteesta riippumatta vahingonkorvauksista tai ylimääräisistä kustannuksista kohtien (a) ja (b) määräysten mukaisesti:

(a) Tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden tapauksessa meillä on täysi vastuu. Jos kyse on tavanomaisesta huolimattomuudesta, vastaamme vain vahingoista, jotka johtuvat aineellisen sopimusvelvoitteen (velvoitteen, joka on sopimuksen asianmukaisen täyttämisen edellytys ja jonka noudattamista voidaan tavanomaisesti edellyttää) rikkomisesta. Tässä tapauksessa vastuumme rajoittuu kuitenkin ennakoitavien ja tyypillisten vahinkojen korvaamiseen.

(b) Kohdan (a) mukaiset vastuunrajoitukset tai rajaukset eivät sovellu, jos olemme vilpillisessä tarkoituksessa pimittäneet vian tai antaneet laatutakuun tai jos vahingonkorvaus perustuu henkilövahinkoon tai vastuu perustuu Tuotevastuulakiin.

(2) Jos vastuumme suljetaan pois tai sitä rajoitetaan, rajoitus koskee myös laillisten edustajiemme henkilökohtaista vastuuta.

§ 5 Omistusoikeuden siirtyminen

Pidätämme tuotteiden omistusoikeuden, kunnes ostohinta on maksettu kokonaan.

Viimeksi katsottu