Herroepingsrecht

Recht op annulering
U hebt het recht dit contract binnen veertien dagen op te zeggen zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven. De annuleringsperiode bedraagt veertien dagen vanaf de datum waarop de laatste artikelen in uw bezit of in het bezit van uw gevolmachtigde (die geen expediteur is) waren of kwamen. Als u gebruik wilt maken van uw recht op annulering, moet u ons schriftelijk op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract op te zeggen, door ons - M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +49 69 / 5 000 000, fax: +49 69 / 5 000 00 112, e-mail: info@raak.de, een duidelijke verklaring hierover te bezorgen (bv. in een brief die via de post, per fax of per mail wordt verstuurd). U kunt hiervoor gebruikmaken van de bijgevoegde template van een annuleringsformulier. Het gebruik ervan is evenwel niet verplicht. Om aan de voorwaarden van een tijdige annulering te voldoen, volstaat het voor u om het bericht over uw annulering vóór de uiterste datum van de annuleringsperiode te versturen.

Gevolgen van annulering
Als u een contract annuleert, moeten wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendingskosten (behalve extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere verzendingsmethode dan de meest voordelige verzendingsmethode die we u hebben aangeboden) onmiddellijk terugbetalen, maar niet later dan binnen veertien dagen na de datum waarop we uw annuleringsbericht ontvangen. Tenzij uitdrukkelijk iets anders wordt overeengekomen, gebruiken we voor de terugbetaling dezelfde betalingsmethode als die welke u hebt gebruikt voor de originele transactie. In geen geval worden terugbetalingskosten in rekening gebracht aan u. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de artikelen hebben teruggekregen of tot u ons het bewijs kunt bezorgen dat de artikelen werden teruggestuurd, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. U moet de artikelen onmiddellijk, maar in geen geval later dan binnen veertien dagen na uw bericht van annulering, terugbezorgen aan M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main. De deadline is gerespecteerd als u ons de artikelen vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen hebt terugbezorgd. U betaalt de rechtstreekse kosten voor de terugzending van de artikelen. U dient waardeverlies van de artikelen alleen te betalen als dat waardeverlies toe te schrijven is aan een hantering buiten de hantering die nodig is om de kwaliteit, de eigenschappen en de functionaliteit van de artikelen te controleren.

Het recht op annulering vervalt in de volgende gevallen:
Contracten voor de levering van niet-geprefabriceerde artikelen die werden gemaakt op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument of die duidelijk werden aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument.

Template annuleringsformulier
(als u een contract wilt opzeggen, kunt u de volgende of een vergelijkbare uitdrukkelijke formulering gebruiken):
— Aan M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Duitsland, telefoon: +49 69 / 5 000 000 fax: +49 69 / 5 000 00 112, e-mail: info@myhusqvarna.com
— Ik/wij (*) wens(en) hierbij het contract te annuleren voor de aankoop van de volgende artikelen (*)/voor de volgende dienstverlening (*) die ik/we (*) heb(ben) getekend
— Besteld op (*)/ontvangen op (*)
— Naam van de consument(en)
— Adres van de consument(en)
— Handtekening van de consument(en) (alleen bij schriftelijke communicatie)
— Datum

_______________
(*) Schrappen wat niet past.

Laatst bekeken