Angrerett

Rett til kansellering
Du har rett til å kansellere denne kontrakten innen 14 dager, uten å måtte oppgi en grunn. Kanselleringsperioden er 14 dager fra den datoen du mottok de siste varene, eller noen mottok de siste varene på dine vegne. Hvis du vil bruke retten til å kansellere, må du varsle oss om at du ønsker å kansellere kontrakten ved å gi oss, M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland, tlf: +49 69 / 5 000 000, faks: +49 69 / 5 000 00 112, e-post: info@raak.de, en tydelig erklæring (for eksempel ved brev sendt per post, ved telefaks eller ved e-post). Du må gjerne bruke vedlagte kanselleringsskjema, men dette er ikke påkrevd. Det er tilstrekkelig at du sender varsel om kansellering før utløpsdatoen til kanselleringsperioden.

Konsekvenser ved kansellering
Hvis du kansellerer en kontrakt, må vi umiddelbart refundere, ikke senere enn innen 14 dager fra den datoen vi mottar varsel om avbestilling, all betaling vi har mottatt fra deg, inkludert fraktkostnader (med unntak av tilleggskostnader der du har valgt en annen forsendelsesmetode enn den mest fordelaktige standardmetoden vi har tilbudt). Med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg, vil vi ved slik refundering bruke samme betalingsmetode som du brukte for den opprinnelige transaksjonen. Vi vil aldri kreve refusjonsavgifter fra deg. Vi kan nekte å betale tilbake til vi har mottatt varene, eller til du har gitt oss bevis på at varene er returnert, alt etter hva som kommer først. Du må returnere eller levere varene umiddelbart, men ikke i noe tilfelle senere enn 14 dager fra varsel om kansellering, til M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main. Tidsfristen overholdes om du returnerer varene før utløpsdato etter 14 dager. Du må betale kostnadene for retur av varene. Du må betale for ethvert tap av vareverdi kun hvis dette verditapet har blitt forårsaket av overdreven håndtering utover det som er nødvendig, for å teste kvalitet, egenskaper og funksjonalitet.

Retten til kansellering gjelder ikke i følgende tilfeller:
kontrakter for levering av ikke-prefabrikkerte varer som har blitt produsert ut fra forbrukerens individuelle valg eller avgjørelser, eller er tydelig tilpasset forbrukerens personlige behov.

Kanselleringsskjema
(Hvis du ønsker å kansellere en kontrakt, kan du bruke følgende eller lignende ordformulering):
— Til M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland, tlf: +49 69 / 5 000 000 faks: +49 69 / 5 000 00 112, e-post: info@myhusqvarna.com
— Jeg/vi (*) kansellerer herved kontrakten for kjøp av følgende varer (*) / for levering av følgende tjenester (*) som jeg/vi (*) har underskrevet på.
— Bestilt den (*)/mottatt den (*)
— Forbrukernes navn
— Forbrukernes adresse
— Forbrukernes underskrift (gjelder kun for skriftlig kommunikasjon)
— Dato

_______________
(*) Slett det som ikke passer.

Sist besøkt