Imprint

Adresse og kontaktopplysninger

M. J. Raak GmbH
Berner Straße 38
60437 Frankfurt am Main
Germany

Representert av:
Alexander Raak

Kontakt:
Telephone: +49 69 / 50 00 00 - 0
Faks: +49 69 / 50 00 00 - 112

E-post: info@myhusqvarna.com

Registeroppføring:
Registrert kontor: Amtsgericht Frankfurt am Main
Bedrift registrert under: HRB 39452

Organisasjonsnummer:
Mva-ID (Tyskland): DE 170399914

Ansvar for innholdet på dette nettstedet
Vi påtar oss ansvaret for innholdet som vi gjør tilgjengelig for bruk, i samsvar med generelle gjeldende lover. Vi gir ingen garanti for at informasjonen som er tilgjengelig på dette nettstedet, er fullstendig eller korrekt. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for redigeringsfeil, tekniske feil eller utelatelser.

Ansvar for innhold fra tredjeparter
Referanser koblet til nettinnhold fra tredjeparter er kun til opplysning. Ansvaret for slikt fremmed innhold ligger hos leverandøren, som gjør slikt innhold tilgjengelig gjennom en kobling til et nettsted. Hvert individuelle nettsted fra en tredjepart har blitt sjekket før vi opprettet koblinger til disse. Vi kan derimot ikke garantere at opplysningene på bakgrunn av en referanse eller kobling er fullstendige eller korrekte, spesielt fordi innholdet på slike nettsteder når som helst kan bli endret, uten at vi er klar over det. Skulle det bli kjent at noen av nettstedene vi har opprettet koblinger til, bryter loven, vil vi fjerne denne koblingen umiddelbart. Vi forbeholder oss retten til å endre, utbedre eller slette all informasjon vil har gjort tilgjengelig, uten varsel på forhånd.

Opphavsrett
Nettstedets design og innhold er beskyttet av opphavsrett. Dette gjelder særlig tekst, bilder og illustrasjoner samt lyd, video og animasjonsfiler, inkludert utformingen av disse på hver av nettsidene. Innholdet (eller deler av dette) kan kun publiseres (også på nettet), behandles eller brukes for profesjonelle formål med skriftlig tillatelse fra oss på forhånd.

Sist besøkt