Personvern

Beskyttelse av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt er viktig for oss. Derfor følger vi alle gjeldende lovbestemmelser for personvern, spesielt den tyske føderale personvernloven (Bundesdatenschutzgesetz -BDSG), den tyske teletjenesteloven (Telemediengesetz – TMG) og personvernlovgivningen for hver av de tyske føderale statene. Alle opplysninger som du må gi oss for at vi skal kunne behandle og utføre varehandelen, anses å være konfidensielle. Som hovedregel vil vi aldri gi opplysningene dine videre for bruk av en tredjepart med mindre du gir oss samtykke til dette, eller om vi er forpliktet til å offentliggjøre slike opplysninger ved administrativ eller rettslig ordre. Personopplysningene dine blir hentet, lagret, behandlet og brukt kun i samsvar med følgende retningslinjer for personvern.

1. Innsamling, lagring, behandling og bruk av personopplysninger

a) Innsamling, lagring, behandling og bruk av opplysninger når du får tilgang til www.myhusqvarna.com.
Vi hverken samler inn, lagrer, behandler eller bruker noen av personopplysningene dine når du bare besøker www.myhusqvarna.com. Noen opplysninger vil derimot bli lagret på serveren vår av datasikkerhetsårsaker, som kan gjøre identifisering mulig (f.eks. IP-adresse, dato, tid, nedlastede filer, nettlesertype og -versjon, operativsystem og kilde-URL). Disse bruksdataene analyseres anonymt av statistiske årsaker ved bruk av interne undersøkelser om brukerinteresse og brukeratferd. På grunn av dette blir den siste oktetten (delsegmentet) i IP-adressen din slettet før den blir analysert. Slike bruksdata blir ikke analysert for å opprette brukerprofilen din hvis du ikke har uttrykt samtykke til dette. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å analysere slike data dersom nettstedet vårt blir misbrukt eller krenkes, noe som kan rapporteres til politimyndigheter. Dine bruksdata vil ikke i noe tilfelle bli analysert for andre formål eller gitt videre til en tredjepart. Slike statistiske rådata slettes etter 30 dager.

b) Lagring, behandling og bruk av opplysningene du uttrykkelig gir til oss
Til tross for det foregående, vil vi samle inn personopplysninger som du kan velge å gjøre tilgjengelig for oss, f.eks. når du sender oss en e-post, kontakter oss eller når vi behandler innkjøpsordren din. Vi bruker slike opplysninger i samsvar med gjeldende tyske lover om personvern. Vi bruker personopplysninger som er nødvendige for å underbygge, utvikle eller endre et kontraktsforhold (inventardata), kun til å opprettholde avtaler du har inngått med oss. Disse inventardataene vil ikke bli brukt til å utføre markedsundersøkelser eller til å prøve å personliggjøre tilbudene våre til deg.

2. Bruk av Google Analytics
Dette nettstedet bruker Google Analytics, et nettbasert analyseprogram fra Google Inc. (Google). Google Analytics bruker såkalte informasjonskapsler, som er tekstfiler lagret på datamaskinen din for å analysere hvordan du bruker en nettside. Opplysninger som genereres fra informasjonskapsler ved bruk av vårt nettsted (inkludert IP-adressen din), overføres til Googles server i USA, hvor disse blir lagret. Den siste oktetten (delsegmentet) i den lagrede IP-adressen slettes hver gang før slike opplysninger blir sendt til viderebehandling. Ikke i noen tilfeller vil det være mulig å identifisere personopplysningene dine på det tidspunktet. Google bruker slike opplysninger til å analysere hvordan du bruker nettstedet og dermed opprette aktivitetsrapporter for nettstedets administratorer, og til å utvikle andre tjenester knyttet til din bruk av nettstedet og av Internett. Google vil også ved behov overføre slike opplysninger til tredjeparter, så lenge dette er påkrevd av loven eller dersom disse tredjepartene behandler slike opplysninger på vegne av Google. Google vil aldri kombinere IP-adressen din med andre data innhentet av Google. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å angi innstillinger for dette i nettleseren din. Merk imidlertid at dette kan forhindre deg i fullt ut å bruke alle funksjonene på nettstedet vårt. Ved å ta i bruk dette nettstedet bekrefter du at du har godkjent behandlingen av data innhentet om deg av Google, ved bruk av ovennevnte metode og for ovennevnte formål.

3. Programtillegg for sosiale medier

a) Programtillegg for Facebook
Nettstedet vårt bruker programtillegg (plugins) for sosiale medier fra det sosiale nettverket facebook.com, som drives av Facebook Inc., 1601, S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Disse programtilleggene identifiseres med en Facebook-logo. Når du går inn i på en side på nettstedet vårt som inneholder et slikt programtillegg, oppretter nettleseren din en direkte tilkobling til Facebooks servere. Innholdet til programtilleggene overføres direkte til nettleseren din av Facebook, som deretter integrerer det i nettstedet. Facebook mottar informasjon om at du har gått inn på nettstedet vårt på grunn av disse integrerte programtilleggene. Hvis du er logget på Facebook, kan Facebook knytte besøket ditt til Facebook-kontoen din. Hvis du samhandler med programtillegg, f.eks. du klikker på «Liker»-knappen eller skriver en kommentar, vil nettleseren din overføre relevant informasjon direkte til Facebook, hvor den blir lagret. Hvis du vil vite mer om formålet, omfanget, etterbehandling og bruk av data av Facebook, i tillegg til relevante rettigheter og mulige innstillinger for personvern, kan du se Facebooks retningslinjer for personvern (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php). Hvis du ikke ønsker at Facebook skal knytte data gjennom nettstedet vårt direkte til Facebook-kontoen din, må du logge av Facebook før du besøker nettstedet vårt.

b) Google Adsense
Dette nettstedet bruker Google AdSense, en tjeneste fra Google Inc. (Google) som integrerer annonser. Google AdSense bruker såkalte informasjonskapsler, som er tekstfiler lagret på datamaskinen din for å analysere hvordan du bruker en nettside. Google AdSense bruker også såkalte websignaler (usynlig grafikk). Ved bruk av disse websignalene kan informasjon, f.eks. besøkstrafikk, analyseres på disse nettsidene. Informasjon om din bruk av dette nettstedet (inkludert IP-adressen din) og distribusjon av annonseformater, genereres av informasjonskapsler og websignaler og sendes til Googles server i USA, hvor den blir lagret. Slik informasjon kan bli overført av Google til samarbeidspartnerne deres. Google vil ikke koble IP-adressen din til andre data som er lagret om deg. Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å angi innstillinger for dette i nettleseren din. Merk imidlertid at dette kan forhindre deg i fullt ut å bruke alle funksjonene på nettstedet vårt. Ved å ta i bruk dette nettstedet bekrefter du at du har godkjent behandlingen av data innhentet om deg av Google, ved bruk av ovennevnte metode og for ovennevnte formål.

c) Google plus
Google +1-knappen lar deg publisere informasjon over hele verden. Når du klikker på Google +1-knappen, mottar du og andre brukere individuelt tilpasset innhold fra Google og partnerne våre. Google lagrer både informasjon om at du har gitt +1 til innhold samt informasjonen på nettstedet du befant deg på da du klikket på +1. Klikkene dine på +1, sammen med profilnavn og bilde, kan vises i Google-tjenester som søkeresultater, i Google-profilen din eller andre steder, som referanser til nettsteder og nettannonser. Google registrerer informasjon om +1-aktiviteten din for å forbedre Google-tjenester for deg og andre. Hvis du ønsker å bruke +1-knappen, må du ha en Google-profil som er offentlig og synlig på nettet, og som minst må inneholde profilnavnet ditt. Dette navnet vil bli brukt på tvers av alle Google-tjenester. I noen tilfeller kan dette navnet også erstatte det andre navnet du har brukt til å dele innhold via Google-kontoen din. Identiteten til Google-profilen din kan vises til brukere som kjenner til e-postadressen din, eller har andre opplysninger som identifiserer deg. Bruk av innsamlet informasjon: I tillegg til formålet beskrevet ovenfor, kan informasjon som du gjør tilgjengelig, også bli brukt i henhold til Googles gjeldende retningslinjer for personvern. Google kan publisere og videresende aggregerte statistikker om +1-brukeraktivitet til brukere og partnere som utgivere, annonsører og tilknyttede nettsteder.

d) Twitter
Nettstedet vårt bruker funksjoner fra Twitter-tjenesten. Disse funksjonene leveres av Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruker Twitter og retweet-funksjonen, blir nettstedene du besøker tilknyttet med Twitter-kontoen din og gjort synlig for andre brukere. Dette gjelder også overføring av data til Twitter. Merk at som nettstedleverandør mottar vi ikke informasjon om innholdet i overførte data og hvordan dette brukes av Twitter. Du finner flere opplysninger om dette i Twitters retningslinjer for personvern under http://twitter.com/privacy. Du kan endre på personverninnstillingene for Twitter i kontoinnstillingene under http://twitter.com/account/settings.

4. Tredjepartsleverandører
Under den tyske føderale personvernloven har vi rett til å la en nøye utvalgt tredjepart ta over eller utføre enkelte oppgaver på våre vegne, for å oppnå formålet fremlagt i disse retningslinjene for personvern. Disse omfatter, men er ikke begrenset til, nettleverandører, tjenesteoperatører, virksomheter for betalingstjenester samt andre støttende selskaper eller individer. Slike virksomheter kan få tilgang til personopplysninger de trenger til å utføre tjenester. Med unntak av dette har slike virksomheter eller individer ikke tillatelse til å bruke disse opplysningene.

5. Tilbaketrekning, deaktivering, sletting og endring av personopplysninger

a) Oppheving
Du har rett til når som helst å oppheve samtykket ditt om lagring av personopplysningene dine eller kreve å gå gjennom disse opplysningene. Du har også rett til når som helst å oppheve samtykket ditt om at vi kan hente inn og lagre andre data som du frivillig har gitt oss tilgang til. Merk at vi må kontrollere identiteten din før du kan utføre slike handlinger, av hensyn til personvernet ditt og sikkerheten din.
Hvis du ikke ønsker at opplysningene dine skal behandles i fremtiden og/eller du ønsker å oppheve samtykket ditt angående dette, kan du skrive til følgende adresse, hvor du, hvis det er mulig, legger ved en kopi av legitimasjon: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland. Så snart du har opphevet samtykket ditt om lagring, behandling og bruk av personopplysningene dine, vil vi umiddelbart slette alle data vi har lagret om deg. Vi vil påpeke at til tross for oppheving av samtykket ditt, har vi ifølge den tyske føderale personvernloven rett til å behandle og/eller bruke dataene dine hvis dette skjer i forbindelse med et kontraktsforhold eller et kvasi-kontraktsforhold basert på tillit, og/eller hvis dette er nødvendig for å ivareta våre rimelige interesser og etter å ha veid opp slike interesser, det ikke kan antas at din legitime interesse for å stoppe behandlingen og/eller bruken av personopplysningene råder.

b) Deaktivering, sletting og endring av personopplysningene dine
Du har rett til å velge å deaktivere, slette eller endre personopplysninger vi har lagret om deg. Hvis du ønsker å deaktivere, slette eller endre personopplysninger som vi har lagret om deg, kan du skrive til følgende adresse, hvor du, hvis det er mulig, legger ved en kopi av legitimasjon: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland.

6. Forespørsel om lagrede opplysninger
Du har rett til når som helst å kontrollere hvilke opplysninger vi har lagret om deg, uten kostnader. Vi vil informere deg skriftlig om dette. Hvis du ønsker å sende en forespørsel om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, kan du skrive til følgende adresse, hvor du, hvis det er mulig, legger ved en kopi av legitimasjon: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland. Vi jobber for å beskytte personopplysningene dine slik det er påkrevd av gjeldende personvernlover. På grunn av dette overfører vi generelt data og opplysninger i kryptert form til serveren vår og samarbeidspartnerne våre. Merk at ingen elektronisk kommunikasjon er fullstendig sikker. Dette betyr at alle data og opplysninger som du frivillig har gitt oss tilgang til, kan bli utsatt for ulovlig innhenting av data. Vi kan ikke holdes ansvarlig for videreformidling av informasjon forårsaket av feil og/eller uautorisert tilgang av en tredjepart under overføring av data.

7. Endring av retningslinjer for personvern
Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i disse retningslinjene for personvern når som helst, i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi vil informere deg om eventuelle endringer i disse retningslinjene for personvern via en e-post til e-postadressen du oppga under registrering.

8. Henting av retningslinjer for personvern
Du kan hente retningslinjene for personvern ved å klikke på koblingen Retningslinjer for personvern fra hvilken som helst side på www.myhusqvarna.com, og deretter skrive den ut. Merk at så snart du forlater nettstedet vårt ved å klikke på en kobling, vil det være retningslinjer for personvern fra en annen nettstedsoperatør som gjelder, som kan avvike fra våre retningslinjer for personvern.

Sist besøkt