Vilkår

§ 1 Anvendelighet
Disse generelle vilkårene består av vilkårene som inngår i avtalen mellom deg og oss, M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland.

§ 2 Inngåelse av kontrakter; Forfallsdato; Restriksjoner ved frakt
(1) Presentasjonen av produkter på nettstedet vårt, www.husqvarna.no, utgjør ikke et juridisk bindende tilbud fra oss.
(2) Kjøpspris forfaller til betaling ved underskrevet kontrakt.
(3) Vi leverer til Sveits, Østerrike, Tyskland og nesten alle EU-land.

§ 3 Opphavsrettigheter; Skadeserstatning
(1) Du kan gjøre fottøyet personlig ved å bruke din egen design i butikken vår. Du kan bare bruke temaer, bilder eller andre design som du har bruksrett for, og som ikke er i strid med gjeldende lover eller en tredjeparts rettigheter. Du er forpliktet til kun å bruke design som ikke er i strid med gjeldende lover
(2) Du fritar oss fra ethvert krav som kan rettes mot oss på grunn av krenkelse av opphavsrett, varemerke, handelsnavn eller personnavn, eller andre gjeldende lover som du har ansvar for å følge. Dette omfatter også nødvendige kostnader ved forsvar i retten.

§ 4 Vårt erstatningsansvar
Med mindre noe annet er spesifisert i dette dokumentet, vil følgende lovgivende garantirettigheter gjelde for varene våre:

(1) Vi er ansvarlig, uansett juridisk grunn, for skader eller godtgjørelse av ufordelaktige utgifter i samsvar med bestemmelsene i brevene (a) og (b):

(a) Ved hensiktsmessig eller grov uaktsomhet, er vi fullt og holdent ansvarlig. Ved vanlig uaktsomhet er vi kun ansvarlige for skader forårsaket av brudd på en materiell avtalefestet forpliktelse (forpliktelsen som må oppfylles for å sikre en forsvarlig gjennomføring av kontrakten og at du regelmessig kan stole på at den vil bli oppfylt). I dette tilfellet er ansvaret vårt imidlertid begrenset til kompensasjon av forutsigbar og typisk skade.

(b) Ansvarsfraskrivelsene og begrensningene som følger av brev (a), gjelder ikke dersom vi har skjult en feil eller gitt kvalitetsgaranti for skade som oppstår som følge av skade på liv, kropp eller helse, samt i tilfelle ansvar i henhold til lovverket om produktansvar.

(2) Hvis ansvaret vårt er utelukket eller begrenset, gjelder dette også det personlige ansvaret til våre juridiske representanter og agenter.

§ 5 Bevaring av tittel
Vi beholder eiendomsretten på varene som leveres til deg, til den totale kjøpesummen er betalt.

Sist besøkt