Återkallande rätt


Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp och häva avtalet inom 14 dagar utan att uppge orsak. Ångerrättsperioden är fjorton dagar från och med datumet då de sista varorna var i eller kom i din eller din företrädares ägo. Företrädaren får inte vara ett postombud. Om du vill utnyttja din ångerrätt och häva avtalet måste du tydligt informera oss om det. Kontakta oss per post på M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland, via telefon på +49 69/5 000 000, via fax på +49 69/5 000 00 112 eller via e-post på info@myhusqvarna.com. Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inget krav. För att inte överträda ångerrättsperioden räcker det om du skickar ångerrättsmeddelandet innan ångerrättsperiodens sista dag.

Följder när du utnyttjar ångerrätten
Om du utnyttjar ångerrätten måste vi återbetala dig till fullo, inklusive fraktkostnaden (med undantag för eventuella extra kostnader på grund av att du har valt något annat leveranssätt än det billigaste), inom 14 dagar efter datumet då vi tar emot ditt ångerrättsmeddelande. Såvida inte annat uttryckligen har avtalats med dig använder vi samma betalningssätt för återbetalningen som du använde för den ursprungliga transaktionen. Du debiteras inte några återbetalningsavgifter. Vi kan vägra att återbetala tills vi har mottagit varorna eller tills du har gett oss bevis på att varorna har returnerats, beroende på vilket som infaller först. Du måste returnera eller överlämna varorna inom 14 dagar efter att du har skickat ångerrättsmeddelandet till M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main. Tidsgränsen uppfylls om du returnerar varorna innan de 14 dagarna har förfallit. Du betalar den direkta kostnaden för att returnera varorna. Du behöver bara betala för förlust av varuvärdet om en sådan värdeminskning har orsakats av att du har hanterat varorna mer än vad som är nödvändigt för att kontrollera deras kvalitet, egenskaper och funktion.

Det går inte att utnyttja ångerrätten vid:
avtal om leverans av icke-prefabricerade varor som har tillverkats baserat på kundens individuella val eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov.

Mall för ångerblankett
Använd följande mall eller någon liknande om du vill utnyttja ångerrätten:
— Till: M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland, telefon: +49 69/5 000 000, fax: +49 69/5 000 00 112, e-post: info@myhusqvarna.com.
— Jag/vi (*) häver härmed avtalet om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*) som jag/vi (*) har undertecknat
— Beställt den (*)/mottaget den (*)
— Namn på konsument(er)
— Adress till konsument(er)
— Underskrift av konsument(er) (gäller endast skriftlig kommunikation)
— Datum

_______________
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Senast betraktad