Dataskydd

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas när du besöker vår webbplats. Därför följer vi alla gällande lagbestämmelser om dataskydd – i synnerhet den tyska federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG), den tyska lagen om telekommunikationsmedier (Telemediengesetz, TMG) och dataskyddslagstiftningen i varje tysk delstat. All information som du måste tillhandahålla för att vi ska kunna bearbeta och hantera inköpsordrar från dig betraktas som konfidentiell. En allmän regel är att vi inte låter någon tredje part använda dina uppgifter, såvida du inte ger oss samtycke till det eller vi är skyldiga att lämna ut sådan information av administrativa eller rättsliga skäl. Dina personuppgifter samlas in, lagras, bearbetas och används i enlighet med följande sekretesspolicy.

1. Insamling, lagring, bearbetning och användning av personuppgifter

a) Insamling, lagring, bearbetning och användning av information vid besök på www.myhusqvarna.com
Inga av dina personuppgifter samlas in, lagras, bearbetas eller används när du besöker www.myhusqvarna.com. Vissa uppgifter sparas emellertid tillfälligt på vår server av datasäkerhetsskäl. Genom dessa kanske det går att identifiera uppgifter som IP-adress, datum, tid, nedladdade filer, webbläsartyp och -version, operativsystem och käll-URL. Sådana användningsdata analyseras anonymt genom interna undersökningar av användarintressen och -beteende för statistiska ändamål. Vid sådana situationer raderas den sista oktetten (delsegmentet) av din IP-adress innan data analyseras. Sådana användningsdata analyseras inte för att skapa en användarprofil om dig ifall du inte uttryckligen har godkänt det. Vi förbehåller oss rätten att analysera sådana data ifall webbplatsen används felaktigt eller vid någon annan form av överträdelse, vilket även kan komma att polisanmälas. Dina användningsdata analyseras aldrig för något annat syfte och lämnas aldrig ut till någon tredje part. Sådana statistiska rådata tas bort efter 30 dagar.

b) Lagring, bearbetning och användning av information som du uttryckligen ger oss
Oaktat det ovanstående samlar vi in personuppgifter som du väljer att tillgängliggöra åt oss, t.ex. när du skickar ett e-postmeddelande, när du kontaktar oss på annat sätt eller när vi behandlar inköpsordrar från dig. Vi använder sådan information i enlighet med gällande tyska lagar om datasekretess. De personuppgifter som behövs för att underbygga, utveckla eller ändra ett avtalsförhållande (inventeringsdata) används endast för att fullgöra eventuella avtal som du har ingått med oss. Dina inventeringsdata används inte för att bedriva marknadsundersökningar eller anpassa våra erbjudanden till efterfrågan.

2. Användning av Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (Google). Google Analytics nyttjar så kallade cookies – textfiler som sparas på datorn och analyserar hur du använder webbplatser. Cookie-genererad information om din användning av webbplatsen (bl.a. din IP-adress) överförs till och lagras på Googles server i USA. Den sista oktetten (delsegmentet) av den registrerade IP-adressen raderas alltid innan sådan information skickas och bearbetas ytterligare. Därefter går det inte att identifiera dina personuppgifter. Google använder sådan information till att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa aktivitetsrapporter till webbplatsens administratörer och tillhandahålla andra tjänster som rör din användning av webbplatsen och internet. Google överför också sådan information till tredje part om det krävs enligt lag eller om en sådan tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kombinerar aldrig din IP-adress med sina övriga data. Det går att ställa in webbläsare så att cookies inte installeras. Obs! Det kan medföra att inte alla funktioner på webbplatsen går att använda fullt ut. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har godkänt att data som samlas in om dig av Google på ovan nämnda sätt och för ovan nämnda ändamål behandlas.

3. Plugin-program för sociala medier

a) Plugin-program till Facebook
På vår webbplats finns plugin-program till det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Plugin-programmen har en Facebook-logotyp. Varje gång du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program upprättar webbläsaren en direktanslutning med Facebooks servrar. Facebook överför plugin-programmets innehåll direkt till din webbläsare, som integrerar det på webbplatsen. Genom de integrerade plugin-programmen informeras Facebook om att du har öppnat en sida på vår webbplats. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook associera besöket med ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugin-program, t.ex. klickar på knappen Gilla eller publicerar en kommentar, överför webbläsaren informationen direkt till Facebook, där den sparas. Läs mer om syftet och omfattningen av Facebooks datainsamling och efterföljande behandling och användning av data samt relevanta rättigheter och möjliga inställningar för skydd av integritet i Facebooks sekretesspolicy (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php). Logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats om du inte vill att Facebook associerar data via vår webbplats direkt med ditt Facebook-konto.

b) Google Adsense
Den här webbplatsen använder Google AdSense, en tjänst från Google Inc. (Google) som integrerar annonser. Google AdSense nyttjar så kallade cookies – textfiler som sparas på datorn och analyserar hur du använder webbplatser. Google AdSense använder också så kallade webb-beacons (osynlig grafik). Med dessa går det exempelvis att analysera besökstrafiken på sidorna. Cookie- och webb-beacon-genererad information om din användning av webbplatsen (bl.a. din IP-adress) och distributionen av annonseringsformat överförs till och lagras på Googles server i USA. Google kan vidarebefordra sådan information till sina dotterbolag. Men Google kopplar inte din IP-adress till dina övriga sparade data. Det går att ställa in webbläsare så att cookies inte installeras. Obs! Det kan medföra att inte alla funktioner på webbplatsen går att använda fullt ut. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har godkänt att data som samlas in om dig av Google på ovan nämnda sätt och för ovan nämnda ändamål behandlas.

c) Google plus
Med Google+1-knappen kan du publicera globalt synlig information. Genom att klicka på Google+1-knappen får du och andra användare anpassat innehåll från Google och våra partner. Google lagrar information om vilket innehåll du klickar på +1 för och vilken sida du tittar på när du klickar på +1. Dina +1-klickningar, din profil och ditt foto kan visas i Google-tjänster, t.ex. i sökresultat och i din Google-profil, som referenser till webbplatser och onlineannonser. Google registrerar information om dina +1-aktiviteter för att förbättra Googles tjänster för dig och andra. För att kunna använda Google+1-knappen måste du ha en globalt synlig, offentlig Google-profil som åtminstone innehåller det valda profilnamnet. Det namnet används i alla Googles tjänster. I vissa fall ersätter det namnet andra namn som du använder för att dela innehåll via ditt Google-konto. Identiteten för din Google-profil kan ses av användare som kan din e-postadress eller har annan information som identifierar dig. Användning av insamlad information: Utöver de syften som beskrivs ovan används information som du tillgängliggör i enlighet med Googles aktuella sekretesspolicy. Google kan publicera aggregerad statistik om +1-användaraktiviteter och vidarebefordra den till användare och partner som utgivare, annonsörer och associerade webbplatser.

d) Twitter
Vår webbplats har funktioner för tjänsten Twitter. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. När du använder Twitter och retweet-funktionen associeras webbplatserna som du besöker till ditt Twitter-konto och ses av andra användare. Detta inbegriper också dataöverföring till Twitter. Obs! Twitter informerar inte oss som webbplatsleverantör om innehållet i överförda data eller om hur Twitter använder dessa. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy: http://twitter.com/privacy. Du ändrar dina sekretessinställningar för Twitter i kontoinställningarna: http://twitter.com/account/settings.

4. Tredjepartsleverantörer
I samband med att uppnå syftet som beskrivs i den här sekretesspolicyn får vi enligt den tyska federala dataskyddslagen låta noggrant utvalda företag eller personer ta över eller för vår räkning utföra vissa uppgifter. Utan begränsning omfattar dessa internetleverantörer, tjänsteoperatörer, företag som sköter betalningsbehandling och andra supportföretag eller -personer. Sådana företag kan få tillgång till personuppgifter som de behöver för att utföra sina aktiviteter. Sådana företag eller personer får inte använda den informationen på något annat sätt.

5. Återkallande, otillgängliggörande, borttagning och ändring av personuppgifter

a) Återkallande
Du får när som helst kostnadsfritt återkalla ditt samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter eller kräva att de ändras. Du får också när som helst återkalla ditt samtycke till att vi samlar in och lagrar andra data som du ger oss frivilligt. Obs! För att skydda din sekretess och säkerhet måste vi kontrollera din identitet innan du får vidta sådana åtgärder.
Om du inte vill att dina data ska behandlas i framtiden och/eller om du vill återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina data skickar du ett brev till följande adress (bifoga om möjligt en kopia av ditt id-kort): M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland. Så fort du återkallar ditt samtycke till att vi lagrar, bearbetar och använder dina personuppgifter tar vi bort alla lagrade data omedelbart. Vi påpekar uttryckligen att vi, även om du återkallar ditt samtycke, enligt den tyska federala dataskyddslagen har rätt att behandla och/eller använda uppgifter om dig i samband med ett avtalsförhållande eller ett avtalsliknande förtroendeförhållande och/eller om det krävs för att bevara våra rimliga intressen och det, efter en bedömning av sådana intressen, inte rimligen går att anta att ditt legitima intresse för att stoppa behandlingen och/eller användningen av dina personuppgifter har företräde.

b) Otillgängliggörande, borttagning och ändring av personuppgifter
Du får kräva att vi otillgängliggör, tar bort eller ändrar personuppgifterna som vi lagrar om dig. Om du vill att personuppgifterna som vi lagrar om dig ska otillgängliggöras, tas bort eller ändras skickar du ett brev till följande adress (bifoga om möjligt en kopia av ditt id-kort): M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland.

6. Förfrågan om lagrad information
Du har när som helst rätt att kostnadsfritt kontrollera vilka personuppgifter som vi lagrar om dig. Du informeras om det skriftligen. Om du vill ha reda på vilka personuppgifter som vi lagrar om dig skickar du ett brev till följande adress (bifoga om möjligt en kopia av ditt id-kort): M.J. Raak GmbH, Berner Straße 38, 60437 Frankfurt am Main, Tyskland. Vi strävar efter att säkerställa säkerheten för dina personuppgifter i enlighet med vad gällande dataskyddslagar kräver. Av den anledningen överförs normalt data och information till vår server och våra samarbetspartner i krypterad form. Obs! Ingen elektronisk kommunikation är emellertid helt säker. All data och information som du ger oss frivilligt kan vara åtkomlig vid olaglig datainsamling. Vi kan inte hållas ansvariga eller skadeståndsskyldiga för avslöjande av information på grund av fel och/eller obehörig åtkomst av en tredje part under dataöverföringen.

7. Ändring av sekretesspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra denna sekretesspolicy i enlighet med gällande dataskyddslagar. Om sekretesspolicyn ändras informeras du om det i ett e-postmeddelande som skickas till den e-postadress du uppgav vid registreringen.

8. Hämtning av sekretesspolicyn
Klicka på länken till sekretesspolicyn var som helst på domänen www.myhusqvarna.com om du vill läsa eller skriva ut den. Obs! När du klickar på en länk på, och lämnar, vår webbplats börjar den andra webbplatsoperatörens sekretesspolicy att gälla. Den sekretesspolicyn kan skilja sig från vår.

Senast betraktad