Imprint

Adress och kontaktuppgifter

M. J. Raak GmbH
Berner Straße 38
60437 Frankfurt am Main
Tyskland

Representeras av:
Alexander Raak

Kontakt:
Telefon: +49 69 / 50 00 00 - 0
Fax: +49 69 / 50 00 00 - 112

E-post: info@myhusqvarna.com

Registrering:
Säte: Amtsgericht Frankfurt am Main
Registreringsnummer: HRB 39452

Momsregistreringsnummer:
Momsregistreringsnummer (Tyskland): DE 170399914

Ansvar för innehåll på den här webbplatsen
Vi tar ansvar för det innehåll som vi tillgängliggör i enlighet med allmänt gällande lagar. Vi garanterar inte att informationen på den här webbplatsen är korrekt eller fullständig, och vi tar inte något ansvar för redaktionella eller tekniska fel eller utelämnanden.

Ansvar för webbinnehåll från tredje part
De länkade referenserna till webbinnehåll från tredje part har endast ett informationssyfte. Ansvaret för sådant främmande material ligger hos leverantören som tillgängliggör innehållet via en länkad webbplats. Varje tredjepartswebbplats har kontrollerats innan vi har länkat till den. Vi garanterar inte att informationen bakom en referens eller länk är fullständigt eller korrekt, speciellt inte med tanke på att innehållet på sådana webbplatser när som helst kan ändras utan vår vetskap. Om vi får vetskap om att någon av webbplatserna som vi länkar till överträder en lagbestämmelse så tar vi bort den länken direkt. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra eller ta bort information som vi har tillgängliggjort.

Copyright
Webbplatsens utformning och innehåll skyddas av upphovsrätten. Det gäller i synnerhet texter, bilder, grafik och ljud-, video- och animationsfiler, däribland layouten av dessa på alla webbplatsens sidor. Innehållet (eller någon del därav) får endast publiceras (också på internet), bearbetas och användas i kommersiellt syfte vid föregående skriftligt medgivande från oss.

Senast betraktad